facebook tracking

Besluts- och analysstöd till myndighet i Uppsala

Vår kund ska sträva efter ett datadrivet arbetssätt där tillgång till data och deras förmåga att omsätta denna i vidare tolkning och bearbetning bidrar till välgrundade beslut. Det här uppdraget handlar om att utreda förutsättningarna för införandet av ett kommungemensamt datadrivet besluts- och analysstöd för att möjliggöra ett mer datadrivet arbetssätt. Det innefattar att utreda nuläge och önskat läge med plan framåt avseende arbetssätt, modeller och verktyg för att samla in, bearbeta, analysera och fatta beslut utifrån tillgängliga data. Detta uppdrag syftar till att ge kunden en rekommendation för vad som behövs för att införa ett kommungemensamt datadrivet besluts- och analysstöd. Stödet ska möjliggöra ett datadrivet arbetssätt där tillgång till data och kommunens förmåga att omsätta denna i vidare tolkning och bearbetning bidrar till välgrundade beslut. Utredningen ska omfatta hela kommunens behov av stöd för analys och beslut. Stödet kan till exempel handla om att införa nya verktyg och eller att införa nya strategier, arbetssätt och roller.

Uppdraget genomförs som en förstudie och ska resultera i en förstudierapport. Rapporten ska ge läsaren:

-En orientering i ämnesområdet, en beskrivning av relevanta begrepp och en genomgång av praxis från liknande organisationer.

-En nulägesbeskrivning av hur behovet av ett datadrivet besluts- och analysstöd ser ut i Uppsala kommun samt en beskrivning av önskat nyläge.

-Förutsättningar för att införa ett kommungemensamt datadrivet besluts-och analysstöd i Uppsala kommun.

- En beskrivning av nyttorna, både interna och externa, med att införa ett datadrivet besluts- och analysstöd i Uppsala kommun.

- Beskrivning av hur ett datadrivet besluts- och analysstöd skulle kunna införas i Uppsala kommun.

-Rekommendation för hur ett införande av ett datadrivet besluts- och analysstöd i Uppsala kommun bör planeras. Syftet med upphandlingen är att upphandla en konsult som med sin kompetens och erfarenhet ska utreda förutsättningar och komma med rekommendationer för införandet av ett datadrivet besluts- och analysstöd i Uppsala kommun. Detta görs genom att konsulten leder och genomför förstudien. Således ansvarar leverantören för att tillhandahålla en för uppdraget kvalificerad konsult, som i samverkan med kommunen genomför arbetet enligt verksamhetens förutsättningar.

 Du bör ha minst tio års dokumenterad erfarenhet av arbete med utredning och införande av besluts- och analysstöd kopplat till ett mer datadrivet arbetssätt.

-kunna påbörja uppdraget omedelbart.

-ha dokumenterad erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning och vara välbevandrad med de förutsättningar som där råder.

- ha dokumenterad erfarenhet av att ha genomfört motsvarande uppdrag för myndighet/region/kommun eller annan större komplex organisation

De meriterande erfarenheterna och egenskaperna som den föreslagna konsulten bör uppfylla är följande:

1. Konsulten har erfarenhet av att leda större förändringar 2. Konsulten har erfarenhet av olika modeller för styrning och ledning inom offentlig förvaltning 3. Konsulten har erfarenhet av att ta fram och införa strategier, processer och rutiner kopplat till ett datadrivet      arbetssätt 4. Konsulten har erfarenhet av att införa olika beslutsstödsystem 5. Konsulten har erfarenhet av att införa centraliserade lösningar för datalagring

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Castra Stockholm

Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm Vägbeskrivning info@castra.se 08-785 06 00 Se sida

Vår kultur

Castras värdegrund bygger på frihet, möjligheter, medbestämmande och ett ärligt och härligt klimat. Företagets kultur vilar på dessa hörnstenar och präglas av att det alltid händer mycket och i ett högt tempo. Om du är framåt, vill vara delaktig i det företag du arbetar på, är möjlighetsorienterad och vill få ut någonting mer av livet så kommer du att trivas på Castra. 

Vi är konsultbranschens mest utvecklande arbetsplats där våra konsulter känner att allt är möjligt. Vår vision är att vara Sveriges bästa arbetsgivare för konsulter. Vår mission är att skapa det bolag vi vill jobba på – inte det största utan det bästa. 

 

 

Jobbar du redan på Castra?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

  • Andreas Hadelöv
  • Benny Finck
  • Cecilia Wittsell
  • Charlotte Ekdahl
  • Christer Dahlström
  • Elia Frank
  • Emma von Hauswolff
  • Erik Hammarberg Almén
  • Erik Riebe
  • Hilda Hammarin
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor