facebook tracking

IT-Projektledare till kund i Uppsala

Konsulten ska leda flera parallella förändringsprojekt avseende projektmetodik, projektportföljmetodik och agil systemutveckling mot uppsatta effektmål. I projekten ingår ibland flera delprojekt och i rollen ingår då att leda andra projektledare. I projekten ingår både processutveckling, organisationsutveckling samt systemutveckling. Agil arbetsmetodik är central inom utvecklingen. I uppdraget ingår att leda delar i verksamheten som till viss del är ovana vid projektarbete och projektmetodik. Därför omfattar uppdraget rådgivning samt coachning av både beställare, styrgrupp och projektgrupp, samt ledningsgrupper.

 Konsulten ska, själv och/eller med hjälp av andra projektledare:

- göra tids-, projekt- och aktivitetsplaner

- följa upp kostnader

- resurssätta projekt

- ha kontakter med underkonsulter och leverantörer

 Konsulten ska arbeta enligt UCR´s SOPár

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av projektledning

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av systemutvecklingsprojekt

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av program- och portföljstyrning

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av förändringsledning

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av agil arbetsmetodik

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av coachning och utbildning för både projektmedlemmar samt styrgrupper och beställare i projektmetodik och projektportföljmetodik

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av projektgranskning

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av processutveckling

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av kvalitetsregisterutveckling

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av verksamheter inom läkemedelsområdet och/eller medicinsk teknik

Konsulten ska dessutom ha:

 • god förmåga att leda andra
 • god kommunikationsförmåga

        -god analytisk förmåga

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Castra Göteborg

Engelbrektsgatan 28
411 37 Göteborg Vägbeskrivning info@castra.se 031-10 78 10 Se sida

Vår kultur

Castras värdegrund bygger på frihet, möjligheter, medbestämmande och ett ärligt och härligt klimat. Företagets kultur vilar på dessa hörnstenar och präglas av att det alltid händer mycket och i ett högt tempo. Om du är framåt, vill vara delaktig i det företag du arbetar på, är möjlighetsorienterad och vill få ut någonting mer av livet så kommer du att trivas på Castra. 

Vi är konsultbranschens mest utvecklande arbetsplats där våra konsulter känner att allt är möjligt. Vår vision är att vara Sveriges bästa arbetsgivare för konsulter. Vår mission är att skapa det bolag vi vill jobba på – inte det största utan det bästa. 

 

 

Jobbar du redan på Castra?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

 • Andreas Hadelöv
 • Benny Finck
 • Cecilia Wittsell
 • Charlotte Ekdahl
 • Christer Dahlström
 • Elia Frank
 • Emma von Hauswolff
 • Erik Hammarberg Almén
 • Erik Riebe
 • Hilda Hammarin
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor